Київ, вул. Хакрівське шосе, 158
З 10.00 - 22.00 Без вихідних
+38 (095) 766-95-79
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(редакція від 10.04.2020р., розміщено на сайті 10.04.2020р. о 15:00)

Фізична особа-підприємець Діденко Андрій Вікторович (надалі – «Виконавець»),
керуючись ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на
замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом
Міністерства економіки України від 19.04.2007р. №103, пропонує необмеженому колу осіб
(надалі – «Користувачі») придбати продукцію з наявного на веб-сайті Виконавця
pizzago.com.ua асортименту та отримати послуги з доставки такої продукції (піци та супутніх
товарів) (надалі – «Послуга» та/або «Послуги»). Умови даного Публічного договору є
однаковими для всіх Користувачів.

Даний документ є офертою, а факт здійснення Користувачем замовлення в усній (по
телефону або у приміщенні ресторану, офісі) або письмовій (через сайт) формі є повним та
безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.
Купівля продукції та використання послуг, що надаються Виконавцем, передбачає згоду
Користувача з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці,
викладеними в даному документі.

Користувач і Виконавець обізнані із загальними вимогами укладання Договорів,
додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної
дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого
правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням,
яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання
правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та
обов'язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про
наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЧЕННЯ
1.1. Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який
встановлює однакові для всіх Користувачів умови надання цих послуг на умовах публічної
оферти з моменту її акцептування Користувачем (далі – «Договір»).
1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі
відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в
публічній оферті.
1.3. Акцепт – надання Користувачем повної і безумовної відповіді Виконавцю на його
пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати
замовлення, що свідчить про прийняття Користувачем публічної оферти.
1.4. Користувач – фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір.
1.5. Послуга – діяльність Виконавця, що здійснюється за індивідуальним замовленням
Користувача для задоволення його особистих потреб та включає в себе в тому числі, але не
виключно, послуги з приготування Виконавцем продукції (за необхідності) та послуги з
доставки Виконавцем замовлення Користувачу.
Послуга надається відповідно до діючих Тарифів Виконавця.
1.6. Замовлення – окремі позиції з асортименту, наявного на сайті Виконавця, обрані
Користувачем при розміщенні заявки шляхом її оформлення через сайт / по телефону / у
приміщенні Виконавця.
1.7. Сайт – веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою:
Pizzago.com.ua.
1.8. Кур'єрська доставка – безпосередня передача Замовлення від Виконавця
Користувачу, здійснена силами Виконавця.
1.9. Місце продажу продукції – заклад громадського харчування (ресторан) Виконавця.
1.10. Ресторан Виконавця – заклад публічного харчування, розташований за адресою:
Харківське шосе 158, у якому Виконавець здійснює господарську діяльність.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Виконавець здійснює продаж продукції та надання Послуг через Сайт. Крім того,
замовлення може бути прийнято Виконавцем за номерами телефонів, вказаними на Сайті як
2
номери телефонів служби доставки (вартість дзвінків встановлюється згідно тарифів
операторів зв'язку) або безпосередньо в приміщенні Ресторану.
2.2. Замовляючи продукцію та Послуги через Сайт та/або телефоном та/або
безпосередньо у приміщенні Ресторану Виконавця, Користувач погоджується з умовами
даного Договору.
2.3. Оформленням Замовлення Користувач підтверджує, що він ознайомився у повному
обсязі без обмежень у часі та погоджується із умовами, викладеними у даному документі.
Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені
третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах
повноважень наданих третьою стороною.
2.4. Приймаючи умови даного Договору, Користувач підтверджує, що:
- на момент оформлення Замовлення йому виповнилось 18 років;
- інформація, що надається Користувачем під час здійснення Замовлення, є правильною
та актуальною;
- надана Користувачем контактна інформація може бути використана Виконавцем з
метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції та/або надання іншої
інформації, пов'язаної з діяльністю Виконавця.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець за умовами цього Договору зобов'язується за Замовленням Користувача
здійснити виготовлення (у разі необхідності) та продаж продукції, характеристики якої
відповідають Замовленню, із наявного на Сайті асортименту та у разі необхідності доставити
Замовлення власними силами за вказаною Користувачем адресою, а Користувач
зобов'язується прийняти Замовлення та оплатити його повістю за цінами, встановленими на
Сайті.
3.2. Під час здійснення Замовлення Користувач на власний розсуд здійснює вибір
продукції, яку він бажає отримати, визначає кількість продукції, її розмір. Виконавець жодним
чином не впливає на вибір Користувача.
3.3. Всі зображення продукції, розміщені на Сайті, носять рекламний характер, і вигляд
продукції, що буде отримана Користувачем, може не відповідати зображенню на Сайті.
3.4. Під час здійснення Замовлення Користувач зобов'язаний надати Виконавцю
наступну інформацію: прізвище та ім'я особи, що здійснює Замовлення, контактний номер
телефону, точну адресу доставки Замовлення, яка дає можливість ідентифікувати місце
доставки, коментар до Замовлення, в якому Користувач може уточнити будь-яку інформацію
(за бажанням Користувача). Крім того, під час оформлення Замовлення, Користувач
зобов'язаний вказати час доставки, спосіб доставки, спосіб оплати, необхідність зворотнього
дзвінка.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Під час оформлення Замовлення Сайті Користувач має можливість обрати конкретну
продукцію, її кількість та розмір (за наявності такої можливості), та, натиснувши відповідну
кнопку, додати її до корзини, де відбувається оформлення Замовлення. Додавання продукції
до корзини не є оформленням Замовлення та не зумовлює настання жодних обов'язкових
наслідків для Сторін.
4.2. Вартість оформленого Замовлення Користувача визначається автоматично шляхом
додавання вартості усіх одиниць продукції, що замовлені Користувачем, та зазначається
безпосередньо під час оформлення Замовлення Сайті.
4.3. Вартість продукції вказується у національній валюті України – гривні.
4.4. Під час оформлення Замовлення Користувач здійснює власну ідентифікацію шляхом
вводу контактного номеру мобільного телефону, за яким він буде збережений у електронній
базі та на Сайті Виконавця як Користувач та визначений як Сторона Договору.

5. ОПЛАТА ТА ДОСТАВКА
5.1. Відповідно до умов даного Договору Користувач має право вибрати один із двох
варіантів оплати: готівковий розрахунок безпосередньо при отриманні Замовлення або
безготівковий розрахунок платіжною картою за допомогою сервісу LiqPay. Комісія за
використання Користувачем сервісу LiqPay Користувачем не сплачується.
5.2. Користувач має право обрати одну з наявних опцій щодо отримання власного
Замовлення: шляхом самовивозу Замовлення із приміщення Ресторану або доставку
Замовлення кур'єром.
5.3. Вартість доставки кур'єром складає 30 (тридцять) гривень. Безкоштовна доставка
кур'єром можлива при виконанні певної умови – при замовленні від 3-х (трьох) піц і більше.
5.4. На період дії карантину, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від
11 березня 2020 р. № 211, доставка піци незалежно від кількості здійснюється
БЕЗКОШТОВНО.
5.5. Доставка Замовлення здійснюється виключно в радіусі до 3-х (трьох) кілометрів від
місцезнаходження Ресторану. Перед оформленням Замовлення Користувач зобов'язаний
перевірити, чи охоплюється його місцезнаходження зоною доставки, зазначеною у даному
пункті. У випадку, якщо місцезнаходження Користувача не охоплюється зоною доставки,
Користувач може скористатись самовивозом з приміщення Ресторану.
5.6. Виконавець не несе відповідальності за неможливість доставки за адресою
Користувача, якщо вона знаходиться за межами зони доставки, зазначеної в даному Договорі,
та не приймає відповідні претензії.
5.7. При отриманні Замовлення від курєра Користувач зобовязаний перевірити
Замовлення на відповідність замовленому асортименту, кількості та переконатись у цілісності
упаковки. У разі відсутності претензій щодо кількості, асортименту та цілісності упаковки
Користувач зобов'язаний прийняти та в повному обсязі оплатити Замовлення, якщо ним не
було здійснено оплату раніше у безготівковій формі за допомогою сервісу LiqPay.
5.8. У разі відсутності пред'явлення Користувачем претензій Виконавцю щодо кількості,
асортименту Замовлення та цілісності упаковки в момент отримання Користувачем
Замовлення та протягом наступних 10 (десяти) хвилин після його отримання (шляхом
повідомлення Виконавця про відповідні недоліки по телефону, вказаному на Сайті, або
шляхом пред'явлення такої претензії безпосередньо кур'єру, що здійснив доставку),
вважається, що претензій до Замовлення не заявлено і Виконавець належним чином та в
повному обсязі виконав свої зобов'язання за даним Договором.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Виконавець зобов'язаний:
- надавати Послуги, передбачені умовами даного Договору;
- забезпечити можливість замовлення та оплати Послуг;
- вчасно та в повному обсязі виконати замовлення Користувача відповідно до його Замовлення.
6.2. Виконавець має право:
- відмовити у наданні Послуг у звязку з неналежним виконанням Користувачем своїх
зобовязань відповідно до даного Договору;
- вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;
- вносити зміни щодо інформації, викладеної на Сайті, в односторонньому порядку та на
власний розсуд.
6.3. Користувач має право:
- отримати Послуги відповідно до даного Договору та в рамках оплаченого Замовлення.
6.4. Користувач зобов'язаний:
- надати достовірні дані під час оформлення Замовлення;
- бути у місці доставки, що було зазначене ним при здійсненні Замовлення, за 10 (десять)
хвилин до узгодженого часу доставки та впродовж не менше 15 (п'ятнадцяти) хвилин після
узгодженого часу доставки;
- до моменту оформлення Замовлення ознайомитись зі змістом даного Публічного
договору та його умовами.
6.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або
втрати переходить до Користувача в момент отримання ним Замовлення.

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ
7.1. Виконавець зобов'язаний повернути Користувачеві отримані від нього грошові
кошти як оплату за Замовлення у випадку неможливості виконати Замовлення у строк,
погоджений із Користувачем, якщо Виконавець та Користувач не домовились про інше, та
виключно у випадку неможливості виконати Замовлення за наявності вини Виконавця.
7.2. У випадку наявності вини Виконавця у простроченні виконання Замовлення
Виконавець може запропонувати безкоштовне Замовлення на інший зручний для Користувача
час за його згодою або запропонувати іншу пропозицію на розсуд Виконавця.
7.3. У випадку відсутності Користувача протягом 5 (п'яти) хвилин, наступних за
узгодженим Сторонами часом доставки, за адресою, вказаною Користувачем як адреса
доставки при оформленні Замовлення, після спливу 5 (п'яти) хвилин очікування кур'єр має
право залишити адресу доставки. У такому разі Виконавець не повертає Користувачеві
грошові кошти у випадку здійснення Користувачем попередньої оплати.
7.4. У випадку здійснення Користувачем Замовлення з доставкою Виконавцем та
попередньої оплати Користувачем такого Замовлення, якщо адреса доставки, вказана
Користувачем, знаходиться поза зоною доставки, зазначеною у п. 5.5 Договору, за умови,
Виконавець може запропонувати Користувачеві отримати таке Замовлення у приміщенні
Ресторану шляхом самовивозу. Якщо Користувач відмовляється від отримання Замовлення
шляхом самовивозу, Виконавець зобов'язаний повернути Користувачеві грошові кошти,
сплачені останнім в якості оплати такого Замовлення. Повернення Виконавцем грошових
коштів у випадку, передбаченому даним пунктом Договору, здійснюється протягом 30
(тридцяти) календарних днів після здійснення Користувачем такої оплати.

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Здійснюючи оформлення Замовлення на Сайті, Користувач повідомляє Виконавцеві
власні персональні дані, в тому числі, однак не обмежуючись: номер телефону, прізвище ім'я
та по-батькові, електронну адресу та надає згоду відповідно до положень Закону України
«Про захист персональних даних» на використання таких даних Виконавцем у будь-який
спосіб, передбачений вказаним Законом для подальшої обробки та збереження, у тому числі,
але не виключно, для:
- передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов'язана з цим Договором, або з метою
його повного виконання;
- додаткового інформування Користувача про статус Замовлення;
- подальшої обробки Замовлень Користувача;
- надсилання Користувачу сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм,
знижок тощо.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов'язань за
Договором, винна Сторона зобов'язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і
доведені такими діями збитки відповідно до чинного законодавства України та умов даного
Договору.
9.2. Виконавець не несе відповідальності за незручності і втрати, отримані Користувачем
в результаті надання недостовірної інформації при використанні Сайту, якщо таке стало
можливим внаслідок несанкціонованого втручання в діяльність Сайту третіх осіб.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобовязань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-
мажорних обставин.
10.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміються будь-які
обставини, які виникли поза волею або всупереч волі чи бажання Сторін і яких не можна було
передбачити або уникнути розумним чином, включаючи ухвалення рішень органами
державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, громадські заворушення, епідемії,
блокаду, землетруси, повені, пожежу і інші стихійні лиха.
10.3. Не можуть визнаватися форс-мажорними обставинами рішення власників Сторін,
які направлені на зміну або припинення прав і обовязків за цим Договором, якщо вони у
встановленій цим Договором формі не узгоджені між Сторонами.
10.4. Сторона, яка не виконує або не може виконати свої зобовязання за цим Договором
внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна негайно письмово повідомити іншу Сторону
про перешкоди і їх вплив на виконання зобовязань за цим Договором.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з його
виконанням, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів.
11.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена
рекомендованим листом засобами поштового зв'язку на адресу Виконавця, вказану на Сайті.
11.3. Виконавець розглядає претензії Користувачів протягом 30 робочих днів з моменту
отримання таких претензій.
11.4. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом
переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Вказаний договір є чинним із моменту отримання Виконавцем оформленого
Замовлення Користувача за допомогою способів, визначених даним Договором, і діє до
моменту надання Виконавцем Послуги.
12.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або повязані із ним, у тому
числі повязані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення
Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на
підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
12.3. Користувач погоджується, що Виконавець та/або треті особи, які мають доступ до
Сайту, мають право вносити будь-які зміни до даного Договору та інших документів, що
регламентують процедуру надання Послуг, розміщуються на Сайті та Користувач
зобов'язаний з ними ознайомлюватись при здійсненні оформлення Замовлення.

ВИКОНАВЕЦЬ:
ФОП Діденко Андрій Вікторович
Діє відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
№ 2 576 000 0000 003910 від 15.08.2019 р.
РНОКПП: 3147519719
тел. +38 (095) 766-95-79
e-mail: 1.pizzago@gmail.com
Режим роботи служби доставки:
пн. - нд. з 10.30 - 21.30
заклади
вул. Хакрівське шосе, 158
просп. Павла Тичини, 7